Blèrconcourswinnaars

Hieronder volgen de blèrconcourswinnaars vanaf 1965. Daarnaast hebben we in ons museum een hoop oude nummers verzameld die ooit zijn opgenomen. Deze kan je hier allemaal beluisteren!
We hebben niet alle informatie, dus mocht u aanvullingen hebben;
Mail ons!

1965:”Ut Goatje en Carnaval in de schónste stad van het laand”
Tekst H. Govers en P Laurent, muziek H.Govers

1966: “Ge ziet mar en ge doet mar”
Tekst en muziek Jan v Acker/de Charro/Ad Vinken

1966: “Wè nen boer nie kent…..” 
Zang: Ad Ghering sr, begeleiding: de Kansassers (leden The South Jazzband, olv Henk van Belkom)
Tekst: Ad Vinken
Muziek: Jan van Rijthoven

1967: “De kruikenbuiken” 
Uitvoering Tinus Coolen met de hofkapel de Dorsvlegels

1966

Kruikenbuiken
Hil de stad stao wir op stelten, want ‘t is wir Carnaval,
Allen zwieren, allen zwaaien, en de gekheid bovenal.
Iedereen kèkt in ‘t glaoske, jao dè gift den burger moed (hup, hup)
Kunde straks soms niemer’lope, nou dan gaode mar te voet.
Hoera,’t is Carnaval, de gekheid bovenal – hup.

Refrein:
Kruike meel harde buike, laat ons zingen op z’n hardst.
Maakt toch dè de kruik nie barst.
Kruike,’t maag wel ruike, mar ‘n echte kruik
moet maoke. dè ‘t nie stinkt.

Ome Lies en Taante Harrie zên al volop in de sfeer.
En ze hossen en ze daanse, hij as dame, zij as heer.
Ome Lies drinkt limonade, taante Harrie jept mar pils (hup, hup)
Carnaval, zeej taante Harrie, is vûr ons van elk wat wils.
Hij heft z’n glas omhoog en knipt ‘s meej z’n oog… hup.
(Refrein)

Jong en oud doe gekke dingen, rèk en èrrum is tevreej.
Hij die nooit heej kunnen zingen, haalt vendaog de hooge “C”.
Opa ziede lustig daanse, doe nie onder vûr de jeugd, hup, hup.
Jonge meskes gaot-ie zoenen, alles gao in eer en deugd.
En oma roept dan vlot kèk daar diejen aauwe meens.
(Refrein) –

4 Waar we kome, waar we kèke, jao ‘t is ammol effe schôôn.
Jong en oud die heurde lalle, ok al kennen zij gin tôôn.
Muzikante ziede blaoze, haast de tongen uit d’r kèèl, hup hup.
‘s Aoves in de Jaote uren, klinkt en zingt vort alles schèèl.
Hoera, ‘t is Carnaval, de gekheid bovenal – hup.
(Refrein)

1967: “Gif me nog un kusje”
Uitvoering: Peter Laurent Tekst: Ad Vinken/de Charro Muziek Jan van Acker /Toon Hermans

1968: “Zeg me waor dè gaotje zit”
Uitvoering: Onbekend, Tekst en muziek H. Gevers
Van Ruud van Amelsvoort kregen we een reactie. Hij zegt dat dit liedje van Peter Laurent is. Peter Laurent is dez\elfde als Peter van Amelsvoort, de vader van Ruud.

1969: “lrst mar kèèke of ie kèkt”
Uitvoering: Ad Ghering met de Kansassers, Tekst en muziek Jan. v. Rijthoven/Jan van Acker

1969

1970: “Lied van den Duvelèr”
Uitvoering: Onbekend, Tekst en muziek Jan. v. Rijthoven

1971: “Och, mijn kleine Azalia” 
Uitvoering: Zangduo, Jan van Rijthoven en Ad Ghering sr.
Tekst en muziek: Jan van Rijthoven

1972: :” Ik wil vanaovond best mee jouw een feestje bouwen”
Uitvoering: Onbekend, Tekst en muziek: Jan. van Acker

1973: “Haauwet Gaonde”
Uitvoering: De twee kruiken, Tekst en muziek: Onbekend

1974: “Braaimesjien”
Uitvoering: Onbekend, Tekst en muziek: Franz Rossmeisl, T. de Vreede

1975: “We vieren elf jaor carnaval”
Uitvoering: Onbekend Tekst en muziek: Toine de Vreede/Fr. Rossmeisl

1976: “Bettie akkum aai”
Uitvoering: De Bierpompen/Waldrums Tekst en muziek: Jan Vugts
Zang: The New Stars en Lamarotte

Bettie akkum aai in mun bille
Vur gin geld zou ik dè wille,
Mee de carnaval dan wil ik fèn gaon sjaanze ,
En mee mun vrijerke de pupkes laote daanze,
Bettie akkum aai in mun bille,
Ik zal ze mar hil hôog op tille,
Dién hond héé unne vang, van wel vijfentwintig centimeter lang.

1e couplet;

Onze prins mee carnaval is unne joviale knul,
Hij houdt hil veul van un lolleke en van flauwekul,
Hij is al veule maole gedeco-reerd,
ôk al hil Veul kir gefotografeerd,
Nâ hebbe ze vur hum nun buuste gemaokt,
Waormee hij ons kèeke naor de daanszaol hèe gelokt,
En zachtjes vroeg ze toen aon unne aongekleede meloen,

refrein;

tweede couplet;
Kèeke wier zô lekker zat, das ze er gewoon gin erg in had,
Des ze de prins over zun buuste wou gaon aaie,
Mèe zunne snor en mèe zun sikske in spee,
Daocht kèeke dè is unne bekôonde boeviee,
Die hèe zun metaol nie van dun hondesjouw,
Te fréte stond en ons kèeke lekker béte wouw,
En zachtjes vroeg ze toen aon unne aongekleede meloen.

1977: “Akkederatie”
Uitvoering: De Stoethaaspels/Sleutelsollers Tekst en muziek: Jan de Cock

1977

Refrein
‘t akkedeert naa lekker, ‘t akkedeert naa goed,
alles lópt in kieltjes, niks gin tegespoed,
‘t akkedeert naa lekker, ‘t akkedeert naa goed,
alles lópt op wieltjes, want Jan d’n Irste wit al jaorelang hoe det’tet moet….’

couplet
‘t haaie in d’n Haaikaant jè dè werd un grote flop,
‘t fietsepad leet er bekaant, de middestaand hee strop,
de Maxis komt er ôk te staon, die isser vur gè’t wêêt,
Mar hedde dan oew kiel wîr aon, dan heurde deze krêêt…….

couplet
De Bloak die komt er ok al aon, al duurut wel unne tèèd,
de bome blève allemaol staon , die willeme niemir kwèèt,
subsidie vur betaold voetbal, gin poen vur Willem II,
mar lôpt ut tege carnaval dan zinge ze deez meej……

1978: “De tambourmèter”
Uitvoering: De Bierpompen/Waldrums Tekst en muziek: Jan Vugts

Refrein:
Kwôk wèzer waar, hak niet naor die Majoorettekus gekeke,
Kwôk wèzer waar, dan hak nao nje in de trammelant gezete,
Kwôk wèzer waar, hij had ne schone bal en tip,
Die zit nou vol mee deuke, ge vat er neffe vur ge’t wit.

1e couplet
Mee karnaval dan lopt ie in dun opstoet
Zunne stok stikt rècht vooruit,
Hij zwaait van links naor rechts en ok naor aachter
As ie gooit kèkt dan mar uit,
Zun stokske zwiept al zwaaiend hoog de lucht in
Draait dan drie keer in’t rond,
Het is steeds ‘t zelfde lieke, mee ne smak valt ie op de grond,
Hij zie zunne grote flop en mompelt dan hardop …………

Refrein

2e couplet
Hij fluit, de bintjes gaon hil hoog de lucht in,
Zunne stok vliegt fel omhoog,
Zun bèremuts, die zakt over zun ore
En hij kèkt mee un hallef oog
Zun stokske komt al zwaaiend naor beneeje
En mee un rinkelend geluid,
Zwiept de stok mee un schoon boogje
Bij dun bèkker dur de ruit.
Hij zie zunne grote flop en mompelt dan hardop. . . . . . . . . .

Refrein

1979: “ut dwèèlorkesje”
Uitvoering: De Bierpompen/Waldrums Tekst en muziek: Jan Vugts

1e couplet:
‘t is na karnaval ut dweilorkestje trekt wir
dur de straot, terrerre boemdiejee
dun aauwe Jaon mee zun trompet die lapt al hil
wè jaore mee, terrerre boemdiejee
en de kapelmister blaost ferrum op zun fluitje
dun dikke Fons zun pruim schoot net veur in ‘t tuitje
de lange Piet die pakte ut verkeerde gaotje van zun fluit
hij moes fies kruis mar vat mie mol ‘t wier te dol
en Pietje peuk zi weddist ammol in geneuk
laot ons mar zinge dè is net zo leuk, jajaja

Refrein:
Hos mar lekker rond ne keer
dur uit zijn is gezond mee de karnaval daanse de lieve vrouwkus overal, ja
doe mar lekker zot en zet un hille grote feestneus op
ge praot mar gek laot oe mar gaon
‘t is beter gek gepraot as gek gedaon.

2e couplet:
Ze hadde hil wè afgeblaoze dammezuur dè raokte op
terrerre boemdiejee
ze vatte toen mar un paor borrels mar dè steeg
naor durre kop, terrerre boemdiejee
ze keke wel un bietje loens toen ze marcheerde
dun één keek naor dun aander hoe ie ut probeerde
toen trapte Sief per ongeluk nog op de hiele van dun Giel
zo dè ut bladmuziek tege de grond aon viel
en Pietje Peuk zi weddist ammol in geneuk
laot ons mar zinge dè is net zö leuk, jajaja

Refrein

1980: “‘Willem de Twidde”
Tekst van Ad Vinken; muziek van Joke Voorn – Graeff
Uitvoering: De Kluttels, zangers orkest van De Fènpruuvers

Refrein:
Waor gaon wij naor kèèke? Willem II.
Waormee kunde prèèke? Willem II.Prins en voetbalklubke
Meuekele mar aon
Wie wit nie van wèèke? Willem II.

Vruuger waar ie koning
Laoter de sigaar
Et wier zowaor een voetbalklub
‘t Hee aaltij onderaon gehange
Toen ok nog een staandbild
Des wè in verval
Mar na is Willem wir de vorst
Hij werd prins carnaval.

Refrein

Koning is gestörve
‘t Staandbild zie zo gruun
Sigare zèn vlug opgebraand
Mee ‘t voetbal is’t aaltij gemeukel
Olé hallelujah
laot ‘m mar begaon
Meej carnaval stao Willem II
Drie daoge bovenaon.

Refrein 2 keer

1981: “Gin paniek rond d’n elektriek”
Uitvoering: De Stoethaaspels/Sleutelsollers Tekst en muziek: Peter Backx/Nico Koeneman

Refrein:
Nou dan neemde mar wè kèrskes
mee ‘n schon gezicht en fèn verlicht
Dus ge schaft mar goed wè kèrskes aon
Dan kun d’ok ‘s aovonds gaon.

Jè d’n energie die wordt vort duur
we moeten zuinig aon
Dus toen hee ons ège stadsbestuur
lantèrens uitgedaon
Stikkedonker in de stad
ge trapt veurdurend in ‘n gat
Wè verloren, ‘t is ‘ne toer
want ge ziet gin ene moer.

Willem 11 ons ège club
die draait deez jaor ok aorig mee
Goei kritiek in ‘t plaotselijk nuuws
en bij de sport op neerland twee
Vortaon kun d’ok ‘s aovonds kèke
want de laampen zèn dan aon
Mochten die soms uÎt gaon vallen
neem deez raod dan van ons aon.

Mocht ‘t zelf nie zien zitten
ziede alles duÎster in
Knèpte katjes in ‘t donker
hèdde mot mee oe vriendin
Waren ‘t wè donkere tijen
zaag ‘t er wel eens donker uît
Laot wè licht oe dan verblije
asser wÎr wè is wè stuît.

1982: “Dés wel wè wèrt war 1982”
Tekst en muziek: J. de Cock.
Uitvoering: Stoethaaspels/Sleutelsollers

82
83b

Refrein.

Gij zèt vûr mèn ‘t ende van de wereld
M’n schone Tilburg, ge zèèget wèrt.
Ik zô oe nôt of te nimmer willen missen
Net zô min as unne worst in munne snert.
Mee al oe schôns wè zo veul al is bezongen
Van koningshoeve tot vûrbij de westermèrt
Gij zèt vûr mèn ‘t ende van de wereld
Kruikenstad, ge zèèget wèrt.

1e couplet
Prins Jan de Twidde stao deez’ jaar
Mee carnaval vûr aan
Van d’ene raad naar daandere
Hij wisselt veul van baan
Daor aachter gao ‘n mènneke
Nie groot mar ok nie klèin
Zit ie in zunne dienstauto
Dan zingt ie deez refrein ….

2e couplet.
Hil erg gLATJES liep ‘t nie
Mee de T.V.-piraot
Dan kunde beter winkelen
Daor in de Heuvelstraot
Al honderd jaoren leet-ie daar _
Dès al In hîlle tèd
ter ere van deez fist kreeg ie
Van gemint ‘n nieuw tepèt …..

1983: “Kèk, dè’s krèk wè’k wô!”
Uitvoering: De Frutschuppers Tekst en muziek: Jan Tooten

83

Kèk,dè’s krèk wè’k wo,
jè en dè heurde overal
Kèk, dè’s krèk wè’k wo,
dè moet ut zèn mee carnaval
Kèk, dè’s krèk wè’k wo,
jè en dè zingt naa iedereên,
Want as g’ut twee keer heurt,
dan kundut zinge al meteên!

couplet
Er zèn veul liekes mee carnaval
schoon melodiekes die’k zinge zal
Mar hil veul liekes die’k nie verstao
‘k kan niet begrèpe waor ‘t over gao;

couplet
Nie alle liekes die vèn ik schoon
veul melodiekes zèn moeiluk van toon
Mar somm’ ge liekes die pakke vlug
jè dees refreintje stikt as ‘n mug;

couplet
‘n Plaotje maoke dè’s gaauw gedaon
ze zulle kome, ze zulle gaon
‘n Plaotje kraoke vur de Top- Tien,
jè dè’s wè aanders, ik moet ut zien

1984: “We gaan ut wir begaaien”

Refrein:
We gaan ut wir begaoien
Dè doen we ieder jaar
En ge kunt ut al wei raaien
Pilske hier en pilske daar
We zingen meej zun allen
Ut lied van onze stad
We gaan ut wir begaoien
Tilburg leej vier daoge plat

Couplet:
Ieder jaar meej carnaval
Gaon we ons vermaoken
Meej un pilske un glas wèèn
Gaon we um lekker raoken
Tilburg op zunne kop,
dè is un leuk gezicht
Dun burgemister heej zun taak
Vier daoge lang verlicht

Couplet:
Zèn we dan meej carnaval
Uit den baand gesprongen
Heej iedereen van ut gelal
Opgeblaoze longen
Un lekkere rooie neus van snevel of van kou
Dè kan ons toch nie deren
Want we zèn vier daoge blauw

Couplet:
Zèn we dan in Kruikestad
Carnaval aon ut vieren
Ligge we meej zun alle plat
lachen brullen gieren
Dè is ons idee, met volop leuke gein
En zingen we meej zun alle nog
Dit vrolUke refrein

Tekst: Ad Verstappen en Gust van Gorp Muziek: Gust van Gorp
Uitvoerintg: De Buntstekers met zang van Els en Ad Verstappen en het Buntstekers koor

84

1985: “Ons rolleke”

Hedde dè al ôôt gezien
ons rolleke serpetien
Dè ging wir op sjanternel
mar nie aleen mee Stien
Ut waait meej alle médjes mee
Dè wel ,jao wel, dè wel
Marie die heej nog zô gezeej
‘k wil ôk meej ut rolleke meej.

Wè rolt deur meej carnaval
ons rolleke serpetien
Eè ziedde oop ieder bal
ons rolleke serpetien
Wè lôôpt zô ui de haand
ons rolleke serpetien
De grôtste versierder van ‘t laand
ons rolleke serpetien.

Wè roakt aorig in de frut
ons rolleke serpetien
Wè roakt er nooit uitgeput
ons rolleke serpetien
Wè sliert zô d’n optocht deur
ons rolleke serpetien
Ge ziet ‘t is de fine fleur
ons rolleke serpetien.

Uitvoering De Cuysericken met De Zooi en zang van Jan van Rijthoven.
Tekst en muziek Joep Stroecken

85

1986: “Sjoert Daor”

Deez jaor is een jubilee,
Daor doen wij dus ôk aon mee.
Hil erg sjiek fraai opgetut,
Zelfs de kapsels mooi: nie in de frut.

Refrein
Sjoerd daor, we gaon in Tilburg
Fèn vier daogen aon de zwier.
Sjoerd daor, dè kan in Tilburg,
Tweeëntwintig jaor plezier.
Kruikenstad is lekker bont versierd.
Overal wordt carnaval gevierd.
Sjoerd daor, mee carnaval is
Tilburg hillemaol nie mis.

Hoge zije, lange slip,
’n stropdaske mee ’n stip,
Blij gezichtje goed humeur,
Hil gezellig, lekker gin gezeur.

Is’t fist dan wir vurbij,
Nou dan zèn we echt niet blij.
Tweeëntwintig jaor ging hard,
Tilburg is ôk net ietsie apart

Uitvoering: De Buntstekers Tekst en muziek: Ad Verstappen/Gust van Gorp

86

1987:”Maskers af”

87

1988: “Kom ‘s efkes in mun èèrme………”

refrein
Kom ‘s efkes in mun èèrme
Kom ‘s efkes bij me staon
Laot oe èège fèèn verwèèrme
Laot oe èège na ‘ns gaon
Ut zonneke gao vur oe schèène
Dè gao vanèèges, èèn, twee, drie
Dus wie ut zuukt, die zal ut vèène
Oe sappel maoke hoeft dus nie.

Hij kreeg heur in de gaote
En hij sloeg gelèèk op tilt
‘t Was op ‘n aovond in de discotheek
Hij was in alle staote
Zoiets had ie steeds gewild
Ut was vur hum ut snuupke van de week
Hij trok de stoute schoenen aon
Is ‘r rèècht op aaf gegaon
Hee z’n èèrme zuutjes om
D’r schouwerkes geslaon.

Ut bleef goed akkederen
En ze hielden van vertier
Ze kregen unne kick van Carnaval
Ze gingen dan flaneren
Op d’n Heuvel aon de zwier
Vier daoge zaagde ze dan overal
Dinsdagsaovends twaalf uur
Dè is steeds un bietje zuur
Mee de èèrme om elkaar
Is dè van korte duur.

Tekst en muziek: Jan van der Meijs Uitvoering: Biste Bend(e)

88

1989:”Wè’s wèès? “

Refrein:
Héé Wim, zeg Wim
Kom is van oew sokkel aaf
Blèèf nie langer staon te zwèège
Kèkt is verder van oe aaf
Héé Wim, zeg Wim
Witte gij wè ge moet doen
Mee ons carnaval gaon viere
Gift um dan is van ketoen

We hebbe in ons Tilburg, de schoonste stad van ‘t laand
Naost allerlei studente, unne hille goeie staand
D’n hoogste staand stao buite, stao al honderd jaore stil
Mar dè kan nog veraandere, as ut un bietje wil…..
Hoe wèès ik ut ok zie,
veul praote doe ik nie

De burger en geminteraod, die staon un bietje haoks
Die lestgenoemde denke soms die maokt hier nog is brok’s
Mar Brokx kèkt aaltij recht{s) vuruit, hee ginne halve bril
Dus dè zal nog veraandere, as ut un bietje wil…..
En mee un wèès gezicht, hou ik mun mundje dicht

En ieder jaorke verder op de weg naor ons pesjoen
Zeg ik tegen ons Keeke, mèdje witte nog van toen
We hebbe veul gelàache, viele soms is efkes stil
Ook dè zal zo wel blève, as ut un bietje wil…..
Dus as ge naa wèès zèèt, dan zwèêgde vort op tèèd

Tekst en muziek: Jan Deliën
Arrangement: Chris Abelen
Uitvoering: de Stoethaaspels / De Sleutelsollers

89

1990:” Ze maoke meziek…..”

Refrein:
Hurt! Ze trekke dur de straote
Hurt toch ‘s aon, daor gao de blaoskapel
‘t Is Carnaval, ge ròkt in alle staote
Van die wèskes, krèèg ik aaltij kiepe vel, dè wel
Meej veul stampij, ze kunne ut nie laote
Gaon ze op pad, meej vurop de tamboer
De gröte trom.. daor gaoget om ..
En vier daoge zèn ze op de toerlezjoer

Ons Grödje wit van toete noch van blaoze
Toch heetie wel In bietje in z’n mars
En as g’um op de grôte trom heurt raoze
Dan interesseert de wèèreld hum gin snars
En ge heurt de blaoskapel
Van vruug tot saoves laat
Dè vergitte nie zò snel
Want Grödje slaode maat

Z’n Sjaantje was ‘n hille mondfieatte
“Ge stopt errneej, It is niks wir tusse ons”
Mar zòiets kós ons Grödje nie bevatte
En gaaf z’n Sjaantje meepesaant de bons
En ge heurt de blaoskapel
Van vruug tot saoves laat
Dè vergitte nie zó snel
Want Grödje slao de maat

muziek en tekst: Jan v.d. Meijs
uitvoering: Biste Bend(e)

90

1991: “As ut mar bootert…. “

refrein:

As ut mar bootert, tusse ons tweeje
Dan kan ut rèègene, haogele gaon
Ik flèut un deuntje, zèè hil tevreeje
En haol m’n booterbluumke nog ‘s aon
As ut mar bootert, tusse ons tweeje
Dan hoop ik dè ze teege mèn
Nog ‘s zeej, zoas hillang geleeje
Dè ik d’r èège booterbrökse ben

M’n meske was hil kierewiet
Van d’r klèène knòrriepiet
Hij fladderde lèst in de kaomer rond
Hij zaag de ventilator nie
Z’n vèrkes zèn naa rillekwie
Ze kwéék ochéér toen ik z’n stèrtje vond
Ik zeej nog: “Mèske blèèf nie treure”
En zong, om heur wè op te beure…..

Lest had ze pavvejotjes in
En zocht ‘n kleurke naor d’r zin
Ze lapte wel de ûitleg aon d’r lèèrs
Ik krêeg bekaant de slappe laach
Toen ik daornao dè köpke zaag
Un stekelvèèreke mar wel pimpelpèèrs
Ik zeej nog: “Mèske blèèf nie treure”
En zong, om heur wè op te beure…..

Muziek en tekst: Jan van der Meijs
Uitvoering: Zuutjes Aon

1992: “Akkoezôziezltte…… “

Moej de karnaval rûûken oe billekes zô fèn
want ge zit op rôze
Laot oew èige gaon en zet ze in un vaos moej wèn
of zû dè kwaansele zèn?

refrein:
Akkoe zò zie zitte zie ‘k oe zilte, witte dè
alles dûr mekaore jao d’r zit van alles wè
d’êne kekt d’un aandere aon
en zeej dan, gao naa toch ééns staon
akkoe zô zie zirte zie’ k oe zitte, witte dè

Zitte op oe cente, krègde blêne op oe gat
‘t zal oew tèd wel dure
daor kôôpte toch niks vûr
ôk al hèd’r dan nog zat
dus gao gauw meej op pad!

Al zède in d’n ôlie, maokte nog zô veul kebaol ‘
t kan gin meens wè schille
ge doet mar lekker zot
ôk al zilte goed vûf paol
want dan zingt toch hil de zaol!

Uitvoering::De Buntstekers en koor
Tekst, Muziek, Arrangement:Gust van Gorp/Bas van Dun

92

1993: “Mèn Schilderij”

refrein:
As ik zó dè snuitje van oe zie
dan gaode gij wir lekker aon de zwier
Gin meleur of zòrgen himmelnie
dan gaode uit oe dak en maokt plezier
As ik zó dè snuitje van oe zie
en kèkte gij mèn vrolijk laagend aon
Brengde gij dan ók nog lèèven in de brouwerij
gij bent mèn…..schilderij. dè wel

Staode vur de spiegel vuuldoe èège kriegel
kunde gij nie kiezen, mee of zonder biezen
Hádde’n bietje bulk jao is db naa nie puik
Vaastenaovend komt wir aon dè zal oe nie misstaon

Witte nie van toete witte nie van blaoze
boude gij sewèèie van die boute klaoze
dès toch niks gedaon dus trekt oe kieltje aon
Vaastenaovond komt wir aon dè zal oe nie misstaon

Tekst en muziek: Cees Vugts
Uitvoering: Zuutjes Aon

1994: Ik zèè frêet op oranje – grûûn

Gaode ergens dwèèlen, in de stad
kèkte dan us binnen, jè dan witte zat.
Alderhande kleuren, slingers, serpetien,
mar ik heb ‘t miste oranje – grûûn gezien!

Refrein
Ik zèè zo trots as unnen pauw,
as ik mee karnaval dûr Tilburg sJouw.
Zeg witte wetter dan is gebeurd
‘t rood – wit en blauw, dès gelèèk verkleurd.
Ik zèè zo trots as unnen pauw,
as ik mee karnaval dûr Tilburg sJouw.
Wè zèn we frèet op onze kleuren.
Oranje – grûûn.. . ik hou van jou!!

Zondagsmèrgens vrûûg zèn wij al op.
Gaan we nor dûn optocht, mee unnen houte kop.
Ziede al die mèènsen, zèdde ûit de sleur,
want ze loopen ammol in ons èègen kleur!!

Staode op dûn Heuvel, in ‘t-goei pak,
slaode wel-ne flaoter, houde oe gemak.
Ziede al die krûiken fleurig ûitgedost,
grûûn – oranje kleuren en er wordt gehost!!

Tekst Joe en Jeanne Donders
Muziek C. Vugts
U’tvoering’ KV de Lijntrekkers met K.O. Trammelanto

94

1995: We zèn zoals we zèn

Refrein:
We zèn zoals we zèn
zoals we zèn, zèn we geboren
en gij, wa bende gij?
bende ok zo zot as wij?
We zèn, zoals we zèn
maor kèk uit veur dè geschèn
as ge oe bande nie kunt houwe van de mannen of de vrouwe
maor, we zèn zoals we zèn

Mee Carnaval is iedereen verkleed, dè is normaol
en daordeur is ok iedereen gelek
un direkteur verkleed as clown, ut kan allemaol en as ‘t oe vuugt,
dan kredde gin…. gesodemieter meer

We zèn zoals we zèn
zoals we zèn zèn we geboren
en gij wa bende gij?
bende ok zo zot as wij?
We zèn zoals we zèn
maor kèk uit veur dè geschèn
as ge oe bande nie kunt houwe van de mannen of de vrouwe
maor, we zèn zoals we zèn

Iedereen is welkom, ja bij ons in ut kafé
ut gift nie wè ge doet of wè ge zèt
en as ut fist begint dan doe ok iedereen wir mee en as ge dè nie doet, dan kredde spèt

We zèn zoals we zèn
zoals we zen zen we geboren
en gij wa bende gij?
bende ok zo zot as wij?
We zèn zoals we zèn
maor kèk uit veur dè geschèn
as ge oa hande nie kunt houwe van de mannen of de vrouwe
maor, we zèn zoals we zèn

We zèn zoals we zèn
zoals we zèn zèn we geboren
en gij wa bende gij?
bende ok zo zot as wij?
We zèn zoals we zèn
maor kèk uit veur dè geschèn
as ge oa bande nie kunt houwe van de mannen of de vrouwe
maor, we zèn zoals we zèn

Tekst: Wij mee z’n tweeën
Muziek: Robert Goliembiewski
Arrangement: Eric Potters
Uitvoering: De Heren 17

95

1996 Gij en ik en Hoempapa

‘k Krèg’t op men heupe as ik zo us kèèknaor hil dieje meute’t kriebelt dan gelèèk
Konfettie serpetinus en wè boempapamuziek
alle Kruike saome ééne gróte kliek

refrein
Gij en ik en Hoempapa
saome zèn we èège meej mekaor
Gij en ik en Hoempapa
ieder jaor speule we ut klaor
Hoempa-Hoempa-Hoempa’t is kamaval
Hoempa-Hoempa-Hoempa klinkt overal
Gij en ik en Hoempapa
saome zèn we’t schoonste stel van al

Heurde deuntjes speule blèèf dan toch nie staon
draai meej in de meule laot oewèège gaon
‘t Kruikehermeniefanfarehoempapaorkest
gij en ikke saome zörge vur de rest

Ge hoeft nie meer te krèège’ne Kruik blèft toch’ne Krüik
tevreeje meej oewèège vlinders in oew büik
En staode dan meej karnaval is hil efkes alléén
Hoempapamuziek maokt ons wir saome één

Tekst : Diek van Morkhoven
Muziek: : Gust van Gorp
Arrangement: Bas van Dun
Uitvoering : De Buntstekers en
“Het Kruikehemeneniefanfarehoempapaorkest”

96

1997 Laot mar gaan!!!!!

Refrein:
As oe kèute zèn gesmeerd
Dan laat maf gaan zoo as ut gao
Gij ut fisten nie verleerd
Dan laat maf gaan zoo as ut gao
Alles gao hier toch vanzelf
Onze stad viert drie keer elf
Dus laat mar gaan zoo as ut gao
En loopt oe neus maf aachternao

Couplet:
Vat oe kieltje uit de kaast
Groot of klèn as ut mar paast
Maakt nie èut al is ut kaol
Of hangt alles vol metaol
Ok al hee oe bier gin schèuIm
Is oe stem wè donkerbrèun
Laot toch waaien zoo ut waait
As ge mar wit waarom ut draait

Couplet:
Raakte efkus van de wès
Hedde nie dun irste près
Ziede gij ut op dun duur
Allemaal niemer secuur
Komde heel veul slaap te kort
Om dè ut steeds wè laoter wordt
Laat toch waaien zoo ut waait
As ge maf wit waorom ut draait

Tekst: Mart je van Berkel
Muziek: Cees Vugts
Uitvoering: De DrèiIve mee de Sleutelsallers

97

1998 Pluk vandaog d’n dag ( Ge zèèd zôo grèès )

Déés zèn zô van die daoge
Jao dè wel
Dan hèdde niks te klaoge
Zegt dè wel
Vandaog d’n dag te lèève
Gao daor zo meej dur
Om mèèrege vue te blèève
Jao daor is vandaog toch vur

refr:
Denk vandaog mar nie aon mèèrege
Dè hedde giestere al gedaon
Ge zult er echt gin spèèt van krèège
Deezen dag brikt nôot meer aon
Ge wit dè mèèrege nog moet koome
Die van giestere zèdde kwèèt
Gao vandaog Die zitte droome
Want ‘t is zoo verleeje tèèt

t Zèn wel lange daoge
Jao dè wel
Die veul van oe vraoge
Zegt dè wel
Mar agge mç wè stuupert
Zèèkur iederen dag
Dn fist meej blaosgetuuter
is toch iets wè’k gèère maag

refr.2x

Muziek: Helen van Morkhoven-Stovers
Tekst: Dick van Morkhoven
Arrangement: Bas van Dun
Uitvoering: So What en d’Ouwe van Daoge

98

1999: TOETERnietoe!!!

Couplet:
Hoe zu de deesjaor gaon
‘t Hee hil wè om het lèèf
Paast er mar unne maauw aon
Zo vur n’un dag of vèèf
En lèkt de dan un aander
Ge zèèt oewèège kwèèt
Ut is veul intersaanter
Te zörrege dè ge’r zèèt

Refrein:
‘t Is zo fèèn om fist te viere
As ‘ne pipo of as un kenèèn
Hoe g’ut dan óok gaot versiere
Zèè zo zot, zo zot agge wilt zèèn
‘t Is zo fèèn om fist te viere
Toeternietoe wie of wè ge zèèt
Wè ge óok zult draoge
Dè hoefde nie te vraoge
Vur mèn zèè de gij nóot uit de tèèt

Couplet:
‘t Zit oe as gegoote
‘t Stao verèkkes schóon
Zo wè aongeschoote
Ge valt nie uit de tóon
Al hè de dan un pak aon
Of stao de in oew hèm
Ge kunt zo meej gemak gaon
Oe’waauw zèn nuuw vur mèn

Ut maokt nie wè ge aon hèd unne kiel of bonte rüit
Al doe de gaauw’waauw aon ut komt toch van binnen uit.

Tekst: Dick van Morkhoven
Muziek: Helen van Morkhoven-Stovers
Arrangement: Margriet Pol
Uitvoering: So What en de Toeternietoeters !

2000: We zèn ur as de kiepe bèj.

Jao we zèn ur as de kiepe bèj
èllek fist zèn we van de petèj.
Vural meej carneval,
is-t alle daoge bal.
K-gao zo diep dè-k zo wè van mèn stökske
Jao we zèn ur as de kiepe bèj,
hééj kom op naaw heej waor blèèfde gèj.
Want spuit ur un kapèl,
èn zing de meej un stèl,
naaw dan krèè-de kiepevèl.

Renne hòste reese, alles mot snèl.
de tèèd die vliegt vurbèj, heej witte-dè-wèl.
Ut lèève is zo kòrt dus doe-t-ur wè meej,
twaalef mònden carneval t-is mar un iedeej.
Ut moejlekste dè is den irste kéer,
mar ge zut gaaw zègge, dè smòkt-nòr-meer.
Dè ge dè nie in de gaote hat,
dur is zoveul te doen in ons èège Kröökestat.

As g-ut goet bekèkt, dan zè-me stom.
niks as wèèrke góoj dè róér-mar-us-om.
Gao de moej ons meej goet òn de zwiér,
want allus wè dè kasje gift, is dè naaw wèl vetiér ??
Hè de un schóon pèkske òngedaon,
òf un róoje fistneus, dan ku-me-gaon.
En mar hoope dèt nóot laoter wòrt,
Hè-d-oew draaj gevonne, dan düurt èllek fist te kòrt

Tekst: Peter Tuerlings
Muziek: Gust van Gorp
Arrangement. Erik Winter
Uitvoering; De Buntstekers meej de Kiepswingers

2000

2001: Naor d’n Heuvel

Couplet:
D’n Heuvel is ut plèèn
Waor ik meej jouw gèère wil zèèn
In èèn-tweej-drie of vier kwarts maot
Gaon we daansent over straot
Nog vur g’ut in de gaote hèd
Draai ik meej jouw ‘ne pieroewet.

Refrein:
Gao meej mèn meej naor den Heuvel
Dè me aon ut zwiere gaon
As ik jouw zo in oew’n hum zie zèn
Gaon bij mèn de lèmpkes aon
Dus laot oew rökske naaw mar zwaaie
Jao de wèrrult laagt oe toe
‘k Wil hil mun lèève bij oe blèève
Dè is naa de kloe.

Couplet:
As ik oe zó zie gaon
Kan ik nie stil mir blèève staon
We zèn un paor dè paast
Dus haaw me naaw mar efkes vaast
Want witte wè’k oe vraoge waaw
Zeg maag ik deezen daans van jouw.

Tekst: Diek van Morkhoven en Leon Timmermans
Muziek: Helen van Morkhoven-Stovers
Arrangement-. Margriet Pol
Uitvoering: So What

01

2002: D’r zit Muziek in Krèùkestad

Couplet
leder jaor meej karnaval, vat ik m’n instrument.
Saomen meej m’n maoten, vormen wij ‘n gróte bend.
Dan gaon we naor d’n Heuvel toe en speule we ‘m plat
jao, jao, jao, d’r zit muziek in Krèùkestad.

Refrein:
M’n kammeraoje kwarn ik tegen,
En ik zeej “doe nie zó verlegen”.
Dan speule we eens meej dees jaor.
En we blère meej elkaor.
En iederèèn zal dan ók weten,
Dè we hier dus zen gewist.
Meej karnaval in Krèùkestad,
jao want daor is, ut altijd fist.

Couplet
De wind flèùt langs de torens en hij flèùt de hóge C.
En al de kèrkklokke, die slaon op ‘t ritme meej.
Ok ‘t blaffe van ‘n hond, ‘t mouwe van ‘n kat.
jao, jao, jao, d’r zit muziek in Krèùkestad.

Couplet
Kik nau daor is onze Jan, die slao hard op ‘n pan.
ók die zotte joke, slao dur meej de deksels van.
Speul dus allemaol mar meej, ‘t maokt echt nie uit op wat
jao, jao, jao, d’r zit muziek in Krèùkestad.

Tekst: Bram Vrins
Muziek: Michel Nita
Arrangement: Jo Keydner
Uitvoering: De Kloskus

02

2003: Tòffels, stoele aon de kaant…..

Refrein:
Tòffels,stoele aon de kaant
Ut gao wir spanne zómmedéene
Ut sfirke is al nòvvenaant
Ge slaot op tilt van top tot téene
Tòffels, stoele aon de kaant
‘t Carnaval gonst wir dur Krèukelaand
Gaode gij op sjantenèl
Komt de tèèd wè in de knèl
‘t Wordt vanèèges toch wir mèèrege wittewèl

Couplet:
In ‘t brèun kefeejke “bij ons Keejke”
Toepte zij daor alle weeke
Vuulde zich bij ‘s Keejke himmòl tèus
Ze baolde naa as unne stèkker
Ut wier gatsamme toch steeds gekker
Joege-n-oe gewoonweg naor de bèus
Want Carnaval dè kwaam er al wir aon
Dus was ut meej d’re vaaste stèk en tèüs èfkes gedaon

Want…..

Couplet:
In de vèrste vèrte, gin biljèrte
Ammòl Carnavalsconcèrte
Aoze op ‘ne schóone carambool
Toen kwaam ze binne dè schóon snuutje
In tutuutje meej maf huutje
‘t-Was gelèèk vur hum un gróot idool
Ze tooste meej, wè ha dè vrouwke stèèl
En hij, hij ging tèr plèkke daor gewoonwèg vur de bèèl

Tekst en Muziek: Jan van der Meijs
Uitvoering: Zuutjes Aon

03

2004; ’t Wier wir wèèrem rond mun ziel

Un jaor of wè geleeje toen hèb ik toch zó verzòkt
Ik koos toen vur vekaansie, wènne flaoter
“Ut za oew kuntje vòòre dè ge zo zèèt afgenòkt”
Den irste dag zaat ik al meej ne kaoter
Ok al zèn de miste drôome aaltij nog bedrog
Ge krèègt wir van die kriebels èn döróm gaoget toch

Refrein:
As ik m’n óóge slöt
Heur ik wir dè gelööt
Van kepèllekes,
Meej toeterkes en bèllekes
En èlke straot èn plein
Meej hil hun tierlantijn
Jè ut beviel
’t Wier wir wèèrem rond mun ziel

Soms stao ik te drôome èn ik dènk òn carnaval
Ge doet wir ötgelaote en mesjokke
Lópt naa steeds te hòste, want zôo gao dè toch mistal
Al zodde nog zò gèère gaa gaon nòkke
Ok al zèn de miste drôome aaltij nog bedrog
Ge krèègt wir van die kriebels èn döróm gaoget toch

Fleejaor op d’n Heuvel ha’k ut zwaor meej ut Sebiet
Nèè, dè kós pèrsee gin stööte lije
’t Mèske pinkte traontjes èn ik ôok, we stonde kiet
Waare ut mar aaltij van die tije
Ok al zèn de miste drôome aaltij nog bedrog
Ge krèègt wir van die kriebels èn döróm gaoget toch

Tekst en Muziek: Jan van der Meijs
Arrangement: Ferd van Gestel
Uitvoering: Zuutjes Aon en Koor

04

2005: Noôt zaag ik zonn(ne) bloem.

Ik kèèk naor jou
Gij kèkt naor mèn
‘K zie oe straole bè, d’n hoempapa
Asof ik oe al jaore kèn
Nôot zaag ik, zo-n schôone troelala

‘k Stond midde op d’n Heuvel meej un glòske Schrobbelèèr
Daor waare veul meziekskes aon ut speule
Ze din nie zuutjes aon, waare hil druk in de wèèr
En zij liep meej de grôote trom te zeule
In men drôome zie ik naa die ugskes aaltij nog
Twee grôote zonnebloeme, schónder as die van van Gogh

D’r sloeg un vungske over, unne steekvlam leek ut meer
‘k Was van de kaort èn host niemer te houwe
Zo’n ötgeleeze kaans, nou die krèède êene keer
Dus d’ropaaf en nòdderaand nie maawe
In men drôome zie ik naa die ugskes aaltij nog
Twee grôote zonnebloeme, schónder as die van van Gogh

Nèt stond ze nog te straole en ze maokte veul tamtam
Waor was ze naa toch dè gebluumde huutje
K-wo nèt un pròtje maoke meej die allerliefste vlam
Al zu’t mar blèève, bij un klèèn minuutje
In men drôome zie ik naa die ugskes aaltij nog
Twee grôote zonnebloeme, schónder as die van van Gogh

Tekst en muziek:
Jan van der Meijs
Arrangement:
Ferd van Gestel
Uitvoering:

05

2006: Ons Kruikekroeg

refrein:
Ie-de-re Kruikenkroeg die gao pas dicht,
as de vogels fluite en ut wordt wir licht.
Ut isser vollun bak, de sfeer perfect,
we praotuh lekker plat in dialect.
De prins en zunne raod die zèn er vaaste klaant,
in poluhnaise zwaaiend,meej één haand,
En doe de kastelein zun tap echt toe,
gao iedereen tevreej naor huis en roept …. HOUDOE

Unne kruik is van nature, bourgondisch ingesteld,
genieten van ut lèève, dè’s ut enigste wè telt.
We koomuh aan ons trekkuh, in ons èège stamcafeej,
wèmeej de carnaval, unnen aand’re titel heej.
De kastelein geniet en gift de bel’ne flinke pèèr,
iedereen die krègt van mèn nog unne Schrobbelèèr…..want,

De blaoskapel komt speuluh, de kroeg gao op en neer,
we zingen en we zwaaien, ons éérne heen en weer.
Van links naor rechtsmar ook noggus, van aachteruh naor veur.
Iedereen deint mee, in oranje gruune kleur.
De Kastelein hij zwaait ook meej, en trek wir aan de bel
vur iedereen un rondje, HEEJ !! mar irst de blaoskapel….want,

Tekst: Peter Tuerlings
Muziek en Arragement: De Buntstekers
Uitvoering: De Buntstekers en het (K4)KruikeKroegKlaanteKoor

Tekst: Peter Tuerlings Muziek Pieter de Kok
Uitvoering: De Buntstekers en het KruikeKroegKlaanteKoor

06

2007: Ik èn men Trom

Refrein
Ze gôoje meej en diepe zucht
Der bêene hil hoog in de lucht
Ze draaje ok nòg in et rond
Èn zwaaje lèkker meej der kont
As ik die mèdjes daanse zie
Dan dènk ik wèl es nondepie
‘k Wo dek et ok zo kon
Mar ach, ik slao wèl op men trom

Couplet
Ik waar vruuger verleege,
ik ging zelfs nôot èùt
Mar op zekeren zondag,
Jao `k heur et nòg hil lèùd
Den drumbènd waar òn et oefene
Ze trokke dur de straot
Ik dòcht, daor wil ik ok bè,
Tis nòg niet te laot

Refrein

Couplet
Òch jè, dès lang geleeje,
Zeeker wèl firteg jaor
Èn soms hèkt hil moejlek,
Jao, soms hèkt hil zwaor
Mar dan kèèk ik nòr die mèdjes,
èn vuul ik me wir goed
Want den adrenneliene,
Schiet dan wir dur men bloed

Refrein 2x

Tekst en muziek: Wilfried de Laure
Uitvoering: cv de Tunnukus en ko de Zwabbers

07

2008: As oew haor mar goed zit!!

refrein:
4 x elf jaor en in kruikenstad is’t fist
en dè gaon we meej zun alluh vieren
Niks mir in de kaat dè bij zo’n kapsel paast
ik denk dè ik dees jaor niet kan gaon zwieren
Gin haor op munne kop die daoraon denkt
ik zal er zèèn om elk fist op te sieren
en as ge dan gin aondacht aon men schenkt
Mun haor zit goed, dus koom ik JOU versieren

Lest zèè ik meej ons moeder nor de kapper toegewist
Hij noemt zich ginne mir mar unnen haorstylist
Ge moet meer variëren zeetie toen teege ons mam
Ze heej zich laote schèèruh en heej nou n’un haonekam

refrein

En onze vadder doe nou vort mee onze kapsels mee
Hij wilde pijpuhkrullen en dè vonduh wij okee
De kapper zee dè doe ‘k alleen maar bij in jonge griet
Of zèède gij meej carnaval sewèèle travestiet

Muziek en arrangement: Pieter de Kok
Tekst: Peter Tuerlings
Uitvoering: De Buntstekers meej ut “Karig knippende kapsters en klaantekoor”

08

2009: Un praotje maoke

Refrein:
Ik wil meej jou, un praotje maoke,
Want dè is ut hillemaol,
‘ne polonaise meej oe maoke,
Want dè gao niet diegietaol
Ik wil meej jou un fisje maoke,
Jè ut wier de hogste tèèd
Saome karnevalle,
ik zèè blij, dè ge der zèèt

En saoves as ik tèus koom, gao ik aon MSN
Lot Krèukestad weete, dè ik er wir ben
Sjèk meepesaant de meel èn sjèt meej munne maot,
Krabbel wè opHyves, verèk…,is al zoo laot
Opeens un smsje vaneut un kreukekroeg,
‘T is unne bekènde, witte wèttie vroeg

refrein

Kèèk smèèrgens op de sait of de footoos der al staon,
dan krèèg ik de kriebels,zin om wit te gaon
Kepjoeter aon de káánt, gooj internèt mar plat,
gif mèn mar un kroegske, hier… in krèukestad!
Ik stuur un smsje, wie gaoter meej me meej,
Krèèg gelèèk reejaksie, witte wèttie zèèj,

Tekst: Kaaj Gaaaf & De Praotmaokers
Muziek: Ferd van Gestel
Arrangement: Ferd van Gestel

Uitvoering: Kaaj Gaaaf & De Praotmaokers

09

2010: Buntstekers – Ut Kriezusliekuh

Refrein:
Dun dollar en ut pond , zèn op un dieptepunt belàànd,
Daor moet iets aon gebeure, kom dan doemet meepesaant.
De hàànd moet op de knip, want er is kriezus overal,
We zullen investeren, in ut Tilburgs karnaval.
Ge moet ervan geniete, nou dè ge dè nog kunt,
‘k heb al mun Ice-save knaken, geruild vur Kröökemunt.
We zinge, hosse, dàànse, ‘k investeer mun dividend,
Want ut Tilburgs karnaval, gift mèn un super rendement.

Couplet 1:
Wènig geld vur un nuuw pak dees jaor,
kèk hoe schôn dè ouw spul bij mekaor.
Saome daanse en ik kus mun schat,
Nèè gin cente, mar nog nôôt zo’n lol gehad.

Refrein:

Couplet 2:
Niks te makke mar toch meepesaant,
wel gaon bakken aon ut Spaonse straand.
Halluf Tilburg leej daor in de zon,
Ik blèèf hier gewoon mar op mun klèn balkon.

Refrein: (Walsgedeelte)

Ge moet ervan geniete, nou dè ge dè nog kunt,
‘k heb al mun Ice-save knaken, geruild vur Kröökemunt.
We zinge, hosse, dàànse, ‘k investeer mun dividend,
Want ut Tilburgs karnaval (2x), gift mèn un suuu-peeer-reeen-deee-meeent.

Tekst: De Buntstekers
Muziek+Arrangement: Pieter de Kok
Uitvoering: De Buntstekers en “Het Kriezusjusmeejbruurkuskoor” .

2011: De Kracht van Kruikenstad

Refréén:
De kraacht van Krèùkestad
oranje gruun heerst in de straote
De kraacht van Krèùkestad
hèdde gij et in de gaote
Wès Tilburgs schonste fèstival
Dè is karneval!

Irste keplèt:
As meense òn mèn vraoge, ist wè in dees schôon stad
Dè zak oe es vertèlle, gao mar meej op pad
Van alles te belèève nul dertien,Moendial
Kèrmis, mar et grotste fist dè is tòch karneval

Zommedêene zèmmer, hèbben et miste naa gehad
Mar ‘t hôogtepunt van Tilburg dè zèn wij in Krèùkestad

Refréén:
De kraacht van Krèùkestad
oranje gruun heerst in de straote
De kraacht van Krèùkestad
hèdde gij et in de gaote
Wès Tilburgs schonste fèstival
Dè is karneval!

Twidde keplèt:
Kèk toch es nòr den Heuvel, ons èège jaorleks fist
Dus gao mar gaa verkleeje, sund agge dè mist
Van alles te belèève, den inhoal, blaosmeziek
Wègge et miste ziet dè is oranje gruun pebliek

Zommedêene zèmmer, hèbben et biste naa gehad
Mar et hôogtepunt van Tilburg dè zèn wij in Krèùkestad

Refréén:
De kraacht van Krèùkestad
oranje gruun heerst in de straote
De kraacht van Krèùkestad
hèdde gij et in de gaote
Wès Tilburgs schonste fèstival
Dè is karneval!

Refréén:
De kraacht van Krèùkestad
oranje gruun heerst in de straote
De kraacht van Krèùkestad
hèdde gij et in de gaote
Wès Tilburgs schonste fèstival
Dè is karneval!

Auteur: Kaaj Gaaaf (Tilburgse vertaling: G. Steijns)
Muziek: Ferd van Gestel
Arrangement: Ferd van Gestel

2012: Un Dingske

Couplet:
Mun pietelèèr hek aongedaon, zit gladjes aon mun lèèf,
Dun steek op munne tebbes  stao wir lekker strak en stèèf.
Ut nondejuke netjes recht ik zie d’r wir frêet èùt,
Mar as ik in de spiegel kèèk zie ik we aon mun snèùt.

Refrein:
Dur zit un dingske, un dingske op ut puntje van mun neus,
En daor moet ik dun hille tèèd naor kèèke.
Naor dè dingske, dè dingske op ut puntje van mun neus,
Jao daor gao ik gewoon weg schèèl van kèèke.
Van dè dingske, dè dingske op ut puntje van mun neus,
Kweet nie wèt is, ik heb gin flauw idee.
Want ge wit ôot, ge wit ôot nôot nie wè zo’n dingske heej,
Laach me nie èùt, ik zit er toch mar mee.

Couplet:
De prins, dun adjudant, de raod bekèkt ze marres goed,
Ze hebbe meej zun alle ok zo’n dingske op der snoet.
Un echte krèùkezèèker die is er aon gewend,
Die had zo’n ding al op zun vruut al wast nog mar un kèènd

Refrein (2x):
Dur zit un dingske, un dingske op ut puntje van mun neus,
En daor moet ik dun hille tèèd naor kèèke.
Naor dè dingske, dè dingske op ut puntje van mun neus,
Jao daor gao ik gewoon weg schèèl van kèèke.
Van dè dingske, dè dingske op ut puntje van mun neus,
Kweet nie wèt is, ik heb gin flauw idee.
Want ge wit ôot, ge wit ôot nôot nie wè zo’n dingske heej,
Laach me nie èùt, ik zit er toch mar mee.

Uitvoering: De Buskus met Frank, Patrick en Stefan
Tekst: Leon Verschuren
Muziek: Pieter de Kok

2013: Jodaorleejtie

Couplet 1:
Jo die wo kampeere èn wèl in èège laand,
Vur Dré wast mir krampeere, van alles òn de haand.
Den hillen dag òn et plènze, meej bakke nòr beneej,
Et luchtbed drêef de tènt èùt, den Dré die drêef ok meej.
Èn witte wè, èn witte wè, èn witte wèttie zeej?

Refrein:

Tis klaor, naa rap nòr hèùs
Daor vuulk me et miste tèùs.
Karneval dè schôone fist,
Dè mis ik naa et mist.
Vèr wèg van de melèèze,
Òn mèn lèèf gin poolenèèze.
Dan zèmme hil tevreej,
Lòt ligge, wè leej………………….leej.

Couplet 2:
Jo die gao ok ieder jaor wir nòr de Spònse zon,
Den Dré vur de sèrvèssas zoveul assie mar kon.
Den twidden dag wè dènkte, laast van zennen dèèrem,
Dè was van de paèlja, wè was ie ziek òchèèrem.
Èn witte wè, èn witte wè èn witte wèttie zeej?

Refrein:

Tis klaor, naa rap nòr hèùs
Daor vuulk me et miste tèùs.
Karneval dè schôone fist,
Dè mis ik naa et mist.
Vèr wèg van de melèèze,
Òn mèn lèèf gin poolenèèze.
Dan zèmme hil tevreej,
Lòt ligge, wè leej………………….leej.

Couplet 3:

Jo die moest zo nôodig ok wir nòr de wènterspòrt,
Mar as et òn den Dré laag dan nie lang mar kòrt.
Èn onder òn den bèèreg daor riep iemand “Jo, daor leejtie”,
Verschrikt kêek Jo toen nòr beneej èn riep: “ôojeej, wè heejtie?”.
Èn witte wè, èn witte wè èn witte wèttie zeej?

Refrein:

Tis klaor, naa rap nòr hèùs
Daor vuulk me et miste tèùs.
Karneval dè schôone fist,
Dè mis ik naa et mist.
Vèr wèg van de melèèze,
Òn mèn lèèf gin poolenèèze.
Dan zèmme hil tevreej,
Lòt ligge, wè leej………………….leej.

Tekst: De Buntstekers
Muziek en Arrangement: Pieter de Kok
Uitvoering: De Buntstekers en Ut Lekkerlamlendiglangèùtindebankhang koor.