Beleid

De missie en visie van de Carnavalsstichting Tilburg vormen de kern van haar beleid. Dit beleid komt tot uiting in de kernwaarden en kernactiviteiten.

Kernactiviteiten

De Carnavalsstichting Tilburg is verantwoordelijk voor het behalen van haar kernactiviteiten. Deze bestaan uit: Organisatie van kernevenementen Presentatie van de Prins…

Kernboodschap

De Carnavalsstichting Tilburg heeft de volgende kernboodschap voor haar eigen functioneren geformuleerd. SAMEN GROEN-ORANJE Het openbaar carnaval in Kruikenstad…

Missie en visie

De missie van de Carnavalsstichting Tilburg luidt: Bevordering en organisatie van (juiste) viering van openbaar carnaval in Tilburg (Kruikenstad)….