Missie en visie

De missie van de Carnavalsstichting Tilburg luidt:

Bevordering en organisatie van (juiste) viering van openbaar carnaval in Tilburg (Kruikenstad).

Hierbinnen zijn de volgende hoofddoelstellingen vastgesteld:

  1. Het bewaken en bevorderen van cultureel erfgoed en tradities van openbaar carnaval in Kruikenstad.
  2. Het bewaken en bevorderen van het ‘groen/oranje’ (trotse) gevoel.
  3. ‘Kruikenstad op de kaart’ zetten (binnen en buiten Kruikenstad).

Visie

Om de Carnavalsstichting Tilburg weerbaarder te maken en de belangrijke carnavaleske functie voor de toekomst zeker te stellen, heeft de Carnavalsstichting Tilburg de volgende sub-doelstellingen geformuleerd:

  • Professionelere organisatie (efficiënt en effectief);
  • Continuïteit;
  • Focus op kernactiviteiten en –evenementen die bijdragen aan doelstelling Carnavalsstichting Tilburg;
  • Focus op kwaliteit en toegevoegde waarde voor doelgroep (leidt tot juiste kwantiteit);
  • Juiste allocatie van middelen (inzet van vrijwilligers en budget);
  • Faciliteren daar waar dat nodig en wenselijk is (horeca, verenigingen, gemeente, etc).