Protocol

Commissie

Commissie Protocol is een adviserende commissie, opererend op de achtergrond. Te denken valt aan activiteiten in het kader van het bewaken van tradities, algemene gedragsregels en het ceremonieel protocol.

Zo is bijvoorbeeld de benoeming en samenstelling van de Prinsecommissie duidelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor de wijze waarop de Prins van Kruikenstad, de leden van de Raad van Elf en van de Lijfwacht worden benaderd. Er zijn tevens duidelijke gedragsregels geformuleerd en er zijn kledingvoorschriften. Helder omschreven zijn de taken van de Prins van Kruikenstad en zijn Gevolg bij diverse evenementen. De commissie Protocol zorgt voor de naleving hiervan.

Daarnaast bedenkt de commissie Protocol het jaarlijkse carnavalsmotto, draagt het kandidaten voor bij het bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg voor een onderscheiding in de Orde der Kruiken, initieert het de jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor het stadsembleem, controleert het de draaiboeken van evenementen van de Carnavalsstichting Tilburg waar de Prins van Kruikenstad een protocollaire rol vervult en informeert het jaarlijks de Raad van Elf, de Lijfwacht, de nieuwe leden van het College van Duvelèrs en Schrobbelèrs én nieuwe verenigingen over de protocollaire richtlijnen zoals deze gelden tijdens carnaval in Kruikenstad. Tenslotte het up to date houden van het Huishoudelijk Reglement van de Carnavalsstichting Tilburg en de taakomschrijvingen van de commissies.

Uit bovenstaande kan opgemaakt worden dat de commissie Protocol helemaal in dienst staat van het bestuur en dat de commissie zich naar buiten toe maar zelden laat horen.