Missie en visie

Missie

De Carnavalsstichting Tilburg heeft een duidelijk missie, die luidt:

Bevordering en organisatie van (juiste) viering van openbaar Carnaval in Kruikenstad (Tilburg)

De drie hoofdopdrachten die uit de missie voortvloeien zijn:

  1. Het bewaken en bevorderen van cultureel erfgoed en tradities van openbaar Carnaval in Kruikenstad.
  2. Het bewaken en bevorderen van het groen-oranje, trotse gevoel.
  3. Kruikenstad op de kaart zitten, binnen en buiten de eigen stad.

Visie

De Carnavalsstichting Tilburg heeft het vizier op de toekomst. Om de belangrijke carnavaleske functie van de stichting te blijven vervullen, heeft de Carnavalsstichting Tilburg enkele doelstellingen geformuleerd:

  • We blijven de organisatie professionaliseren, zowel in efficiency en effectiviteit;
  • Daarbij zetten we in op continuïteit, eenduidigheid en herkenbaarheid;
  • We richten ons op de kernactiviteiten en –evenementen die bijdragen aan de missie van de Carnavalsstichting Tilburg;
  • En focussen op kwaliteit en toegevoegde waarde voor de doelgroep;
  • We alloceren onze middelen, inzet van vrijwilligers en het budget op juiste wijze;
  • En faciliteren daar waar dat nodig en wenselijk is: van gemeente en horeca tot verenigingen.