Privacy statement

De Carnavalsstichting Tilburg verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Carnavalsstichting Tilburg en Kruikenstad. Wat verandert er? Wat moet je doen? We blijven als Carnavalsstichting Tilburg de GDPR/ AVG monitoren en aanpassen om volledig te voldoen aan de richtlijnen.

Privacy statement en privacybeleid
In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Carnavalsstichting Tilburg.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt de persoonsgegevens bekend bij de Carnavalsstichting Tilburg?
De Carnavalsstichting Tilburg verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers (collegeleden) van de Carnavalsstichting Tilburg en aangesloten organisatieonderdelen (Bestuur, commissies, etc.) dan wel voormalig vrijwilliger zijn geweest.
  • Mensen die interesse tonen in een bijdrage via het Dokmardeurschap, lidmaatschap, Club van 111 aan de Carnavalsstichting Tilburg of ooit Dokmardeur of lid van de Club van 111 zijn geweest.
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle organisatieonderdelen van de Carnavalsstichting Tilburg verwerken persoonsgegevens in het CST Intranet, de administratieve applicatie van de Carnavalsstichting Tilburg en de daaraan gerelateerde applicaties. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt de Carnavalsstichting Tilburg persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden de Carnavalsstichting Tilburg of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van de Carnavalsstichting Tilburg bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van de Carnavalsstichting Tilburg. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je contact met ons opnemen via info@kruikenstad.nl.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt de Carnavalsstichting Tilburg ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

De Carnavalsstichting Tilburg controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat de Carnavalsstichting Tilburg met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Binnen de bovenliggende organisatieonderdelen (bijvoorbeeld ledenadministratie) kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Carnavalsstichting Tilburg gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens de Carnavalsstichting Tilburg mij verwerkt?
Wil je weten welke gegevens van jou, bij de carnavalsstichting Tilburg bekend zijn neem dan contact met ons op via info@kruikenstad.nl.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Carnavalsstichting Tilburg kun je terecht bij de secretaris van de Carnavalsstichting Tilburg.

AFMELDEN
Om het gebruik van intranet zo makkelijk mogelijk te maken, kan de Carnavalsstichting Tilburg je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. de Carnavalsstichting Tilburg beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een AANMELD-UITSCHRIJVEN in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over de activiteiten waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van je gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval het desbetreffende ministerie informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

Wijzigingen privacybeleid
De Carnavalsstichting Tilburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van intranet te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Lees ook onze disclaimer