Aanmelden
Meld uw vereniging aan

CV de Oktoberfusten

CV de Oktoberfusten
Sinds 2009
www.deoktoberfusten.nl

Van dit illustere gezelschap is nooit precies vast komen te staan wie er nu precies wel en niet bijhoort. Wel bekend is dat ze bestaat uit enkel mannen en dat ze zich een maal per jaar verzamelt tijdens hun Algemene Leden Verminderingsvergadering in München. Tijdens deze driedaagse vergadering wordt besloten wie er het jaar daarop de eer heeft om lid te mogen zijn van de club en wie de zware, bijna onmogelijke, taak krijgt om leiding en sturing te geven aan deze vereniging.

Oktoberfusten

Facebook: www.facebook.com/DeOktoberfusten

Logo_Oktoberfusten_DEF