Beleid

De missie en visie van de Carnavalsstichting Tilburg vormen de kern van haar beleid.