Disclaimer

De inhoud van www.kruikenstad.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de Carnavalsstichting Tilburg tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de Carnavalsstichting Tilburg expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Cookies

De Carnavalsstichting Tilburg is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. De Carnavalsstichting Tilburg maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Carnavalsstichting Tilburg. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Carnavalsstichting Tilburg is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Carnavalsstichting Tilburg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Carnavalsstichting Tilburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Carnavalsstichting Tilburg geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Lees ook ons privacy-statement.