Het geheim van de Prinsecommissie

Gepubliceerd op Wednesday 8 November 2017 8 November 2017

Op weg naar Elf-elf komt vaak de vraag voorbij welke groep van selecte mensen de keuze maakt namens alle Kruiken en Kruikinnen voor de Prins van Kruikenstad. Die groep is de Prinsecommissie. Een club van zeven onbekende commissieleden, waarvan alleen de voorzitter in de openbaarheid treedt. We stellen onze vragen daarom aan Joep Gimbrère, voorzitter van de huidige Prinsecommissie.

Wat doet de Prinsecommissie precies?

“We zoeken simpelweg naar de beste Prins van Kruikenstad.”

Waarom ben jij daarvoor gevraagd als voorzitter?

“De voorzitter moet iemand zijn die minimaal twee jaar Prins van Kruikenstad is geweest. De benoeming gebeurt door het bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg, altijd na 11/11 en voor 1 januari van ieder carnavalsseizoen. Na de benoeming is de voorzitter van het bestuur de enige contactpersoon met wie ik overleg. Ik ben denk ik gekozen vanwege mijn lange carnavalshistorie, onder meer drie jaar in het bestuur, drie jaar in de Raad van Elf en drie jaar als Prins van Kruikenstad, maar ook bij de feestcommissie en commissie protocol. Belangrijk is eveneens het contact met de verenigingen. Ik ben zelf lid geweest van de Teo’s, de Flepsteppers en de Philistijnen.”

Hoe heb je jouw commissie samengesteld?

“Van mijn voorganger kreeg ik te horen wie er in de commissie zitting had. Dan is het aan mij om mijn voorkeurs samenstelling met de voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg te bespreken. Alle commissieleden worden in principe voor één jaar gekozen. Ik kijk zelf bij de samenstelling naar een goede verhouding man/vrouw, mensen met een breed netwerk (je moet toch de Prins van Kruikenstad zien te vinden), een diverse leeftijd en in ieder geval iemand met ervaring aan het Hof, bijvoorbeeld een oud lid van de Raad van Elf. Mijn overtuiging is dat zo’n gemengde club komt tot de beste voordracht.”

Hoe gaat de zoektocht?

“De leden van de commissie zijn geheim. Ze moeten niet beïnvloed kunnen worden. Belangrijk bij onze keuze is het Sintelboek. In dit boek staan alle namen die gepasseerd zijn in het denkproces van de commissie. Zowel namen van Kruiken die we nu geschikt zouden vinden of die mogelijk in de toekomst interessant zijn. Aan het eind van het keuzeproces schrijven we onze bevindingen in het boek er bij en dan wordt dit door de notaris bezegeld om gesloten te blijven tot het volgende jaar.“

En dan is er een naam…

“Na een aantal sessies komen we op basis van allerlei afwegingen tot een keuze. Die keuze leggen we dan voor aan het bestuur. Wanneer het bestuur  daarmee instemt, vragen de voorzitter van de Prinsecommissie en de voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg samen aan de kandidaat of hij de eervolle rol op zich wilt nemen.”

De tweede man

“De naam van de gewenste Adjudant wordt vervolgens door de Prins genoemd. Wanneer het bestuur hierop eveneens akkoord geeft, wordt de Adjudant door mij als voorzitter gevraagd, zonder dat ik de naam van de Prins prijs geef. Immers, wanneer de Adjudant ‘nee’ zou zeggen, behoort hij de naam van de Prins nog niet te weten. De Adjudant moet dus een blind vertrouwen hebben dat de Prins met wie hij intensief gaat samenwerken goed bij hem past.”

En dan met het duo op naar Elf-elf?

“Tot aan Elf-elf ben ik voor de Prins en Adjudant de steun en toeverlaat en regel ik voor en achter de schermen samen met hen alle zaken. Van de steek tot aan de onderscheiding en van de dagindeling en locaties tot aan interviews en de genodigden bij de présenté.”

Présenté?

“De présenté is het gedeelte op Elf-elf waar op het eind van de middag de Prins en Adjudant zich voorstellen aan de Raad van Elf en de Lijfwacht. De Raad van Elf en Lijfwacht volgen overdag samen een eigen programma en werken dan langzaam toe naar het moment waarop ze de Prins en Adjudant gaan ontmoeten. Die kennismaking volgt een vast protocol, waarbij ik de Prins mag introduceren. Een mooi moment.”

Proclamatie

“Op Elf-elf in de avond vindt dan de presentatie plaats. Dat is het moment waarop het hele Gevolg, de Hofkapel, Lijfwacht, Raad van Elf, Prins en Adjudant, zich mag tonen aan alle Kruiken en Kruikinnen. Met het voorlezen van de proclamatie start het feest en het carnavalsseizoen. Ik zie er al weer naar uit!”

Anderen lazen ook:

Wijzigingen in het bestuur van Carnavalsstichting Tilburg
Ontwerp jij het stadsembleem voor carnaval 2025?