De Buntstekers

De Buntstekers

– zijn een muziekvereniging.

– bestaan sinds Oktober 1978.

– tellen momenteel 20 musicerende leden, waarvan nog steeds 5 vanaf de oprichting.

– spelen een gevarieerd repertoire.

– repeteren wekelijks, het gehele jaar door,  op vrijdagavond.

– hun thuislocatie is Café Bet Kolen.

– hebben ook een Facebook-pagina.

– en tevens een website, te weten www.buntstekers.nl

– nodigt geïnteresseerde muzikanten uit eens langs te komen.