CV Pèèr

CV Pèèr! Sèns 11 feeberewaarie 2021

Jaorelang lopte zwallekend oover straot te prakkezeere hoe dèt zo zèèn om prins te zèèn òf meej de raod op pad te gaon. Dan hèdde ôk et gevuul dèt meej en klubke, saome èn zonder sèpter, meschient nòg wèl wè fènder zo zèèn èn dègge wè meer leut hèt. Èn zôo begonnet.

Wè naa de vurzitter is ging in konklaof meej wè naa de sikretaares is. Èn en week laoter waare we meej en man òf zistien CV Pèèr.

De naom heej veul kaante èn vur iederêen wè. We doen gèère pilskes èn schrobbeltjes pèère, we pèèrener gèère en fisje teegenaon mar we zitte ok ammòl niemer zo strak in ons vèlleke èn dan lèèket al gauw en stèlleke pèrkes. Daor gòmmet vèdders nie oover hèbbe.

We zèn gelukkeg dèmme meej mekaare mar vural vur mekaar èn meej aander en klubke hèbbe waormeej we et gruun-ooranje fisje in Krèùkestad èn omstreeke gòn omarreme, viere èn vaasthaawe.

Agge ons teegekomt dan pèèrt er mar en gezelleg nummerke èn en paor pilskes teegenaon! Meej pèère, mir leut!