Carnaval in Kruikenstad altijd in ontwikkeling

Gepubliceerd op Wednesday 1 November 2017 1 November 2017 11x Niet doen tijdens carnaval

Vandaag lieten drie fervente carnavalsvierders en tevens lokale raadsleden in het Brabants Dagblad hun mening horen over de traditie dat enkel mannen de Prins, Adjudant of lid van het Gevolg kunnen zijn. Het bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg waardeert deze inbreng en doet actief mee in het debat dat daarop is ontstaan. Ze gaat dan ook op korte termijn het gesprek aan met de initiatiefnemers om het feest levendig, van iedereen en van deze tijd te houden.

Achtergrond

In 1965 mocht carnaval voor het eerst officieel gevierd worden in Tilburg. Volgend jaar viert Kruikenstad daarom haar 5 x 11 jarige lustrum. Van een klein en naar binnen gericht feest dat slechts door enkelen werd gevierd is carnaval uitgegroeid tot een waar volksfeest. In de relatief korte geschiedenis van het carnaval in Kruikenstad zijn veel protocollen en gewoonten ontstaan, die samen de lokale traditie van carnaval vormen. Die carnavalstraditie is aangemerkt als cultureel erfgoed.

In Tilburg is er in de loop der jaren veel gebeurd met deze tradities. Evenementen veranderden. Zo is de Kruikenmis omgevormd naar de Kruikenviering en het Blèrconcours recent naar Zumme Zinge?! De blauwe kiel en groen-oranje sjaal die vroeger slechts voor enkelen beschikbaar waren, zijn tegenwoordig gelukkig voor iedereen te koop. Deze en andere ontwikkelingen kwamen voort uit de wil mee te veranderen met de tijd op een moment dat daar voldoende draagvlak voor was. Het carnaval in Tilburg staat daar ook om bekend, in tegenstelling tot de meer traditionele carnavalsplaatsen met een hele lange historie.

Een Prinses Carnaval?

De carnavalstradities zijn dus niet in beton gegoten en er is altijd oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals Freek Verhaaf, voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg, vandaag in de media zei: “ik durf niet te voorspellen of er in de toekomst een Prinses Carnaval zal zijn. Onze bottomline is wel: verandering is prima, mits het door de carnavalsvierders in brede zin gedragen wordt.” Een van de doelen van de Carnavalsstichting Tilburg is het toekomstbestendig houden van het carnavalsfeest. Daarbij neemt de stichting de mening ter harte van de inwoners van de stad, de Kruiken en Kruikinnen met een groen-oranje hart. Zo ook de opinie van de drie raadsleden. Het debat dat zij hebben aangezwengeld kent voor- en tegenstanders van de voorgestelde ingrijpende wijziging van de viering van carnaval. De stichting zal stimuleren dat zij elkaar in dit debat vinden en daar zelf ook actief aan bijdragen. Draagvlak in de stad voor wijzigingen is daarbij altijd een voorwaarde. Het veranderen van een traditie gebeurt nooit van de ene op de andere dag en is altijd een dynamisch proces.

Dat proces is nu in gang gezet, waarbij de uitkomst nog onbekend is. Het bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg zal het initiatief nemen het onderwerp binnen en buiten de stichting op de agenda te plaatsen en het debat te organiseren. Zij ziet daarbij uit naar de inbreng van alle carnavalsliefhebbers.

Anderen lazen ook:

Wijzigingen in het bestuur van Carnavalsstichting Tilburg
Ontwerp jij het stadsembleem voor carnaval 2025?