Missie & Visie

Het openbaar Carnaval in Kruikenstad wordt mede mogelijk gemaakt door de Carnavalsstichting Tilburg. Een dankbare taak waarmee we de groen-oranje beleving van de stad waarborgen. Met respect voor onze tradities leveren we een professionele bijdrage aan evenementen in en rondom Kruikenstad door deze te faciliteren en organiseren. We moedigen alle Kruiken en Kruikinnen, jong en oud, aan om dit grootse feest in Kruikenstad samen te vieren. Daar zijn wij trots op!

De kernactiviteiten van de CST bestaan uit:

 • De organisatie van kernevenementen, zoals:
  • Presentatie van de Prins van Kruikenstad (Elf-elf)
  • Intocht van de Prins van Kruikenstad en officiële opening van carnaval (d’n Inhaol)
  • Optocht (d’n Opstoet)
  • Kinderoptocht (Kènderstoet)
  • Officiële sluiting van carnaval (Et Sebiet)
 • Het zorg dragen voor:
  • Prins en Gevolg
  • Carnavalssymbool de Kruikenzeiker
  • (Re)presentatie van openbaar carnaval in Kruikenstad
 • Het bewaken van cultureel erfgoed en bijbehorende tradities van Carnaval in Kruikenstad
 • De organisatie en/of ondersteuning van carnavalsactiviteiten en -festiviteiten in Kruikenstad
 • Het vertegenwoordigen van (momenteel ruim 140) Tilburgse carnavalsverenigingen en -orkesten
 • Van toegevoegde waarde zijn en blijven voor de organisatie Carnavalsstichting Tilburg op thema’s als continuïteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.
 • Het formuleren van (nieuwe) uitgangspunten bij de ontwikkeling of herontwikkeling van plannen.

Missie

De Carnavalsstichting Tilburg heeft een duidelijk missie, die luidt:

Bevordering en organisatie van (juiste) viering van openbaar Carnaval in Kruikenstad (Tilburg)

De drie hoofdopdrachten die uit de missie voortvloeien zijn:

 • Het bewaken en bevorderen van cultureel erfgoed en tradities van openbaar Carnaval in Kruikenstad.
 • Het bewaken en bevorderen van het groen-oranje, trotse gevoel.
 • Kruikenstad op de kaart zitten, binnen en buiten de eigen stad.

Visie

De Carnavalsstichting Tilburg heeft het vizier op de toekomst. Om de belangrijke carnavaleske functie van de stichting te blijven vervullen, heeft de Carnavalsstichting Tilburg enkele doelstellingen geformuleerd:

 • We blijven de organisatie professionaliseren, zowel in efficiency en effectiviteit;
 • Daarbij zetten we in op continuïteit, eenduidigheid en herkenbaarheid;
 • We richten ons op de kernactiviteiten en –evenementen die bijdragen aan de missie van de Carnavalsstichting Tilburg;
 • En focussen op kwaliteit en toegevoegde waarde voor de doelgroep;
 • We alloceren onze middelen, inzet van vrijwilligers en het budget op juiste wijze;
 • En faciliteren daar waar dat nodig en wenselijk is: van gemeente en horeca tot verenigingen.