Diversiteit

Sinds 11-11-2023 heeft Kruikenstad voor het eerst een dame in de Raad van XI en een dame in de Hofkapel. Carnavalsstichting Tilburg (CST) blijft de in 2017 ingeslagen weg ten aanzien van diversiteit doorzetten. Het bestuur van de CST ziet in deze stappen een bevestiging van het feit dat de genomen aanpassingen in statuten, het verder openstellen van de mogelijkheden om vrijwilliger te worden binnen de carnavalsstichting en het toepassen van de bestaande protocollen de juiste weg is voor de komende periode.

Terugblik
De afgelopen jaren speelt diversiteit een steeds grotere rol in de maatschappij. Zo ook binnen het openbaar carnaval in Kruikenstad. In 2017 is de diversiteit binnen de CST voor het eerst aan de orde gesteld. Dit heeft geleid tot het instellen van een onafhankelijke commissie die een advies heeft uitgebracht. Dat advies hebben we als CST ook ter harte genomen en zijn hiermee voortvarend, maar met respect voor de tradities aan de slag gegaan.

De doelstelling van CST is altijd al geweest; het organiseren van het openbaar carnaval in Kruikenstad voor alle Kruiken en Kruikinnen, ongeacht leeftijd, sociale klasse, geslacht, geaardheid of afkomst.

Tradities in ere houden anno 2024
Carnaval is een feest vol tradities. Tradities zijn niet in beton gegoten maar geven wel smaak aan de wijze waarop we carnaval vieren in Kruikenstad. Daarom is ervoor gekozen om de tradities en protocollen geleidelijk aan te passen, met de tijd mee, zodat veranderingen ook mogelijk zijn.

De afgelopen jaren heeft dit onder andere geresulteerd in meer vrouwelijke voorzitters binnen de commissies en vrouwelijke bestuursleden. Dit seizoen treedt er dus ook een dame toe in de Raad van XI en in de Hofkapel. Als CST kijken we uit naar de verdere ontwikkeling van onze organisatie en diversiteit binnen het college en de protocollaire rollen. We doen dit altijd op een natuurlijke wijze, zonder te forceren.

Draag jij carnaval in Kruikenstad ook een warm hart toe?
Meld je dan aan als vrijwilliger. Dit kan je gemakkelijk doen via https://www.kruikenstad.nl/doe-mee-in-kruikenstad