Hoffotograaf

De Hoffotograaf wordt benoemd door het bestuur en heeft tot taak vanaf Elf-elf tot en met Et Sebiet het openbaar carnaval zoveel mogelijk op de gevoelige plaat vast te leggen. Hij is in dat kader in elk geval aanwezig op Elf-elf en vanaf d’n Inhaol op de zaterdag van carnaval tot en met de sluiting van het carnaval tijdens et Sebiet op de dinsdag van carnaval. Daarnaast is de Hoffotograaf zoveel mogelijk aanwezig op alle evenementen, festiviteiten en activiteiten die door de Carnavalsstichting Tilburg worden georganiseerd.

De Hoffotograaf wordt zo spoedig mogelijk na Elf-elf officieel door de Prins van Kruikenstad geïnstalleerd. De Hoffotograaf ontvangt bij zijn installatie als onderscheidingsteken een ketting met de vermelding “Hoffotograaf”, die de Hoffotograaf tot aan het “afhangen” na Et Sebiet zichtbaar draagt.