De keuze van de Prins

Tradities vormen de basis voor carnaval. Een echte carnavalsvierder heeft ‘gevoel voor traditie’, koestert deze en gaat er secuur mee om. Het traject naar een nieuwe Prins van Kruikenstad is zo’n traditie. Het best bewaarde geheim van Kruikenstad. Een tipje van de groen-oranje sluier…

De procedure is ieder jaar dezelfde. Het bestuur van de Carnavalsstichting benoemt de voorzitter van de Prinsecommissie. Deze formeert een club van 7 geheime mensen om zich heen die binnen hun netwerk “de beste Prins van Kruikenstad” gaan zoeken.

De voorzitter van de Prinsecommissie houdt het zogenaamde Sintelboek bij waarin notities staan over (toekomstig) geschikte kandidaten. Een sintel is een uitgebrand stukje steenkool. Het aantal verplicht te bewaren sintels duidde aan hoeveel belasting een textielfabrikant moest betalen. De sintels werden dan ook vaak geheim gehouden. In een geheime boekhouding. Zo ook het sintelboek, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een belangrijke bron. Als de beste kandidaat bekend is, legt de voorzitter van de Prinsecommissie deze voor aan het bestuur. Na goedkeuring polst de voorzitter van de Prinsecommissie de potentiële prins.

Een zeer spannend moment uiteraard. Indien deze toezegt, kiest hij zijn eigen Adjudant. Daarna benadert de voorzitter van de Prinsecommissie de gewenste Adjudant, zonder dat hij daarbij zegt wie de Prins wordt. Immers als de kandidaat Adjudant het niet zou doen, dan zou hij toch de naam van de Prins kennen. Pas als hij “ja” zegt, verneemt hij de naam en wordt een ontmoeting geregeld. De voorzitter van de Prinsecommissie stelt Prins en Adjudant voor aan het bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Elf. De andere raadsleden worden pas aan het begin van de 11/11-avond met hun Prins geconfronteerd.…