De benoeming van de Prins

Ieder jaar is het een van de best bewaarde geheimen van Kruikenstad: wie wordt de nieuwe prins van Kruikenstad? Hoe die keuze wordt gemaakt is een van de tradities die de basis vormen voor carnaval. Wij geven je een kijkje in de groen-oranje keuken van de Prinsecommissie.

Prinsecommissie
De procedure is ieder jaar dezelfde: het bestuur van de Carnavalsstichting benoemt de voorzitter van de Prinsecommissie. Deze formeert een geheime club van zeven mensen om zich heen die binnen hun eigen netwerk de ‘beste Prins van Kruikenstad’ zoeken.

De voorzitter van de Prinsecommissie houdt het zogenaamde Sintelboek bij waarin notities staan over (toekomstig) geschikte kandidaten. Een sintel is een uitgebrand stukje steenkool. Het aantal verplicht te bewaren sintels duidde aan hoeveel belasting een textielfabrikant moest betalen. De sintels werden dan ook vaak geheim gehouden. In een geheime boekhouding. Zo ook het sintelboek, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een belangrijke bron. Als de beste kandidaat bekend is, legt de voorzitter van de Prinsecommissie deze voor aan het bestuur.

Na goedkeuring polst de voorzitter van de Prinsecommissie de potentiële prins. Een zeer spannend moment uiteraard. Indien de Prins toezegt, kiest hij of zij een Adjudant. Daarna benadert de voorzitter van de Prinsecommissie de gewenste Adjudant, zonder aan te geven wie de Prins wordt. Immers als de kandidaat Adjudant het niet zou doen, dan zou diegene toch de naam van de Prins kennen. Pas als de potentiële adjudant “ja” zegt, wordt de naam van de Prins bekend gemaakt en wordt er een ontmoeting geregeld. De voorzitter van de Prinsecommissie stelt Prins en Adjudant voor aan het bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Elf. De andere raadsleden ontmoeten pas aan het begin van de Elf-elf-avond hun Prins.

Criteria voor de benoeming van de Prins van Kruikenstad

  • Bij de eerste benoeming moet hij of zij minimaal 35 en maximaal 60 jaar zijn.
  • Hij of zij moet in Kruikenstad wonen, danwel door geboorte, werk en/of maatschappelijke betrokkenheid binding met Kruikenstad hebben. 
  • Hij of zij moet van onbesproken gedrag zijn.
  • Hij of zij moet een representatieve persoonlijkheid hebben.
  • Hij of zij is spreekvaardig en gezond.
  • Hij of zij is betrokken bij, althans gevoel hebben, voor carnaval.
  • Hij of zij mag op het moment van verkiezing géén zitting hebben in het bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg en/of lid zijn van de Prinsecommissie.
Prinsengalerij