Protocol

De Commissie Protocol adviseert het Bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg gevraagd en ongevraagd. Daarmee opereren ze veelal op de achtergrond. Te denken valt aan activiteiten in het kader van het bewaken van de tradities, de algemene gedragsregels en het ceremonieel protocol. De commissie ziet er op toe dat de protocollaire richtlijnen zoals deze gelden tijdens Carnaval in Kruikenstad worden nageleefd. Dat geldt voor de Prins van Kruikenstad, het gevolg en de leden van het College van Duvelèrs en Schrobbelèrs. 

De commissie is ook verantwoordelijk voor het huishoudelijk reglement van de Carnavalsstichting Tilburg. Daarnaast initiëren zij zowel de mottowedstrijd als de ontwerpwedstrijd voor het stadsembleem, draagt de commissie kandidaten voor bij het bestuur voor een onderscheiding in de Orde der Kruiken en controleert het de draaiboeken van de CST-evenementen waar de Prins van Kruikenstad een protocollaire rol vervult.

Vragen voor of over Commissie Protocol? Mail naar protocol@kruikenstad.nl