Protocol

De Commissie Protocol adviseert het Bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg gevraagd en ongevraagd. Daarmee opereren ze veelal op de achtergrond. Te denken valt aan activiteiten in het kader van het bewaken van de tradities, de algemene gedragsregels en het ceremonieel protocol.

Belangrijke zaken die vastgelegd en nageleefd worden door de commissie zijn de benoeming en samenstelling van de Prinsecommissie, en de wijze waarop de Prins van Kruikenstad, de Raad van Elf en de Lijfwacht worden gekozen. Daarnaast zijn er duidelijke gedragsregels en kledingvoorschriften en een heldere taakomschrijving voor Prins en zijn Gevolg bij de diverse evenementen. Daarnaast initieert de Commissie Protocol zowel de mottowedstrijd als de ontwerpwedstrijd voor het stadsembleem, draagt de commissie kandidaten voor bij het Bestuur voor een onderscheiding in de Orde der Kruiken, controleert het de draaiboeken van de CST-evenementen waar de Prins van Kruikenstad een protocollaire rol vervult en informeert de commissie eenieder over de protocollaire richtlijnen zoals deze gelden tijdens Carnaval in Kruikenstad. Dat geldt voor de Raad van Elf, de Lijfwacht, de nieuwe leden van het College van Duvelèrs en Schrobbelèrs én de nieuwe verenigingen. Tenslotte wordt het Huishoudelijk Reglement van de Carnavalsstichting Tilburg, en de taakomschrijvingen van de verschillende Commissies up to date gehouden door de Commissie Protocol. Ze staan kortom geheel in dienst van het Bestuur van de Carnavalsstichting Tilburg, en zullen slechts zelden naar buiten toe van zich laten horen.

Vragen voor of over Commissie Protocol? Mail naar protocol@kruikenstad.nl